Play Video

บริการบูรณะภาพถ่าย

ชุบชีวิตความทรงจำของท่าน ด้วยการบูรณะ

ภาพบางภาพมีความหมายเกินที่จะประเมินราคา เพราะมีความทรงจำมากมายอยู่ในนั้น เเต่อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ภาพถ่ายเกิดความเสียหาย ชำรุด ซีดจาง ขาดหาย ท่านสามารถนำภาพเหล่านั้นมาให้เราบูรณะด้วยการบูรณาการ โดยใช้เทคนิคโบราณผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำให้ความทรงจำที่มีค่ากลับคืนมาได้สมบูรณ์ดังเดิม

บริการรับถ่ายภาพโบราณ

สร้างตำนานของท่านด้วยภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกที่ทรงคุณค่า

-พระเกจิ ครูบาอาจารย์ ฆารวาส
-บุคคล ครอบครัว คู่รัก บัณฑิต
-สถาปัตยกรรม สิ่งของมีค่า หรือ เพื่อตกเเต่งสวยงาม

Play Video